Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Δήλωση εκδρομής


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                                                              ΠΡΟΣ

Τ                                                                                      Την  κ. Διευθύντρια

κατοίκου                                                                          του                                   Νηπιαγωγείου

Δήμoυ                                                                                                                                                            

Ο/Η υπογραφόμενος/η                                                                       κηδεμόνας του/ης

                                                                             μαθητή/τριας  της                 τάξης


δηλώνω υπεύθυνα πως επιτρέπω σ’ αυτόν/η  να πάρει μέρος στην εκπαιδευτική εκδρομή

του Νηπιαγωγείου σας, που θα γίνει στις …………… ημέρα …………., και στους χώρους που

προγραμματίσατε.

                                                                                                                                   20    
 

                                                                                                 Ο/Η  ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

                                                                                                        (υπογραφή)     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου