Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Αξιολόγηση ανά γνωστική περιοχήΌνομα παιδιού: _________________

Ηλικία: ____________________
Ημερομηνία: ___________________
Συναισθηματική και κοινωνική
Ανάπτυξη

Γλώσσα και Επικοινωνία

Μαθηματικά
Μελέτη Περιβάλλοντος


Επαφή και χρήση με Η/Υ
Δημιουργία και έκφραση


Στόχοι για τον επόμενο μήνα  ή δίμηνο ή τρίμηνο:ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:


ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Προφορική επικοινωνία
Ημερομηνία
Δραστηριότητα-Παρατήρηση

Διηγείται/αφηγείται

Περιγράφει/εξηγεί
Συζητά/χρησιμοποιεί επιχειρήματα


Ανάγνωση

Ακούει και κατανοεί
(διήγηση, κανόνα, απλά κείμενα)Αναγνωρίζει οικείες            λέξεις
Χρησιμοποιεί τη
Βιβλιοθήκη της τάξης
Εντοπίζει τον τίτλο,
συγγραφέα, στοιχεία βιβλίου


Γραφή και γραπτή έκφραση

Παράγει κείμενα
με υπαγόρευση
Γράφει το όνομα του
στις εργασίες
(κεφαλαία ή πεζά)


Αντιγράφει λέξεις


ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Διαχωρίζει αντικείμενα σε συλλογές με βάση 1 χαρακτηριστικό


Διαχωρίζει αντικείμενα σε συλλογές με βάση 2 χαρακτηριστικά


περιγράφει ομοιότητεςπεριγράφει διαφορέςπροσδιορίζει κριτήρια ταξινόμησηςεπεξηγεί και αιτιολογεί τη δράση του

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
κάνει 1-1 αντιστοίχηση με αντικείμενα


κάνει αντιστοίχηση με σύμβολα


συγκρίνει δύο συλλογές με αντικείμενα


συγκρίνει δύο συλλογές με
σύμβολα


αντιλαμβάνεται τη διατήρηση της ποσότητας


περιγράφει τη δράση του


ΑΡΙΘΜΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
εφαρμόζει τον κανόνα 1-1 με συνέπεια


γνωρίζει την ακολουθία των αριθμών ως…


αναγνωρίζει τους  αριθμούς ως …


αναγνωρίζει το πλήθος των αντικειμένων ενός συνόλου


κάνει πράξεις με μικρές ποσότητες αντικειμένων ή συμβόλων ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
μπορεί να καταγράψει δεδομένα με δικό του τρόπο


επινοεί στρατηγικές επίλυσης


περιγράφει και εξηγεί τι κάνει


αιτιολογεί τις ενέργειές του με επιχειρήματα
ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ


Κατανοεί χωροχρονικέςσχέσεις


κατακτά την έννοια της μέτρησης του χρόνου


ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ


αναγνωρίζει συμμετρίες στο περιβάλλον


Αναγνωρίζει και κατανοεί συμμετρικά σχήματα ως προς τον άξονα


αντιλαμβάνεται αναπαράγει διάφορα μοτίβαΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Αναγνωρίζουν αριθμούς στο πληκτρολόγιο


Αξιοποιούν τον Η/Υ με λογισμικό που βοηθά στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών


δημιουργούν και αποτυπώνουν με το δικό τους τρόπο μαθηματικές έννοιες – πράξεις κ.λ.π


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΕΡΕΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
αναγνωρίζει τα σχήματα  σε καθημερινά αντικείμενα


χρησιμοποιεί σωστά τις ονομασίες


περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους


συμπληρώνει πίνακες διπλής εισόδου με σχήματα – στερεά


μαντεύει το σχήμα όταν ακούει τα χαρακτηριστικά του


χρησιμοποιεί το σχετικό λεξιλόγιο


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
μετράει με αυθαίρετες μονάδες μέτρησης


αναγνωρίζει σταθερές μονάδες μέτρησης


χρησιμοποιεί σωστά εργαλεία μέτρησηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου