Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Αίτηση εγγραφής παροχή υπηρεσιών
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΥ - ΤΣΙΑΤΗΡΑ


­Α Ι Τ Η Σ Η    Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

­ΚΑΙ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η    Π Α Ρ Ο Χ Η Σ    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω ΝΤου/της (όνομα γονέα)   .................................................................................

Διεύθυνση ................................................................. τηλ. οικίας ....................

Επάγγελμα μητέρας ............................................... τηλ. εργασίας ..................

Επάγγελμα πατέρα ................................................ τηλ. εργασίας ..................


          Παρακαλώ να  δεχθείτε στο Νηπιαγωγείο-Παιδικό Σταθμό σας  τον/την
 ..........................................................................................................................

ηλικίας ..............., ημερομηνίας γεννήσεως .................., για το σχολικό έτος

……………..


          Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τον κανονισμό λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου και συμφωνώ απόλυτα μ' αυτόν, καθώς και με τις παρακάτω περιγραφόμενες αστικές  και οικονομικές υποχρεώσεις μου προς αυτόν :

                   1.       Η παρούσα σύμβαση είναι αυστηρά προσωπική.

                   2.       Με δεδομένο  ότι έχω επιλέξει τις ενδιαφερόμενες  για εμένα  υπηρεσίες, δηλαδή φοίτηση, διατροφή, μεταφορά κλπ., αποδέχομαι  και τον όρο της έγκαιρης εκπλήρωσης των οικονομικών  υποχρεώσεών μου  απέναντι στο εκπαιδευτήριο, καθώς επίσης και τον όρο ότι η καταβληθείσα αμοιβή  σε καμία περίπτωση επιστρέφεται, εφόσον η διακοπή  της παροχής υπηρεσιών προέκυψε κατόπιν δικής μου αίτησης, ανεξάρτητα της αιτίας διακοπής.-2-


                   3.       Τα ετήσια δίδακτρα για τις υπηρεσίες, που επέλεξα θα καταβάλλονται :

                             α. ετήσια   ............

                             β. τριμηνιαία ..............

                             γ. μηνιαία ..............


ανέρχονται στο ποσό των ................................................................................

που αποδέχομαι να εξοφλήσω ως εξής : ........................................................

..........................................................................................................................

                   4.       Κάθε μηνιαία δόση  προκαταβάλλεται  τις πρώτες δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα.

                   5.       Οι τριμηνιαίες δόσεις καταβάλλονται ως εξής : Σεπτέμβριο, 15 Δεκεμβρίου και 10 Απριλίου.

                   6.       Η  απαλλαγή μου  από τις  υποχρεώσεις μου  στο εκπαιδευτήριο υφίσταται εφόσον η Διεύθυνση αυτού ενημερωθεί από εμένα γραπτά  για τη διακοπή της παροχής υπηρεσιών, ένα (1) μήνα πριν  από την πραγματοποίηση  της διακοπής. Σε αντίθετη περίπτωση οι σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις μου εξακολουθούν να υφίστανται και να είναι απαιτητές από το εκπαιδευτήριο.

                   7.       Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο (νήπια – προνήπια) είναι δεκάμηνη και τα δίδακτρα ετήσια.


                                                                     Λάρισα .......................……….            Η Διευθύντρια                               Ο Αιτών και Συμβαλλόμενος

2ο χιλ. περιφερειακησ οδου τρικαλων • λαρισα • τ.θ. 1135 • τκ 41 110
τηλέφωνο & FAX γραφειου : 2410 66 11 78
τηλεφωνα λεωφορειων : 6937 020 664 & 6937 020 665
www.babycollege.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου