Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………….

 1. Θα ήθελα να πάρω μέρος στη ζωή της τάξης
  •  για λίγες ώρες         
  • Για όλη τη μέρα       
  • Καλύτερες μέρες για μένα είναι οι (πχ Τρίτες) ……………………………………………
 2. Δεν μπορώ να έρθω στην τάξη αλλά θα ήθελα να πάρω μέρος στη ζωή της με άλλους τρόπους.
Για παράδειγμα:
  • Να σας στείλω υλικό για ……….…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….
  • Να σας καλέσω στο χώρο εργασίας μου για να δείτε ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………….
  • Άλλος τρόπος ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..
 1. Όταν έρθω στην τάξη θα μου άρεσε:
  • Να είμαι απλός παρατηρητής               
  • Να έχω το ρόλο του «βοηθού»            
  • Να μιλήσω για κάποιο θέμα (σχετικό με τη δουλειά/τα ενδιαφέροντα μου) στα παιδιά   
  • Πιθανά θέματα: ……………………...……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..
  • Να οργανώσω/επιβλέψω μια δραστηριότητα (πχ την ανάγνωση μιας ιστορίας, μια κατασκευή, ένα παιχνίδι)                        
  • Άλλος ρόλος:                                                 
 2. Θα με ενδιέφερε να ακούσω τη γνώμη σας/να μάθω περισσότερα για θέματα όπως:
  • Η διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών              
  • Η προετοιμασία του παιδιού για το δημοτικό σχολείο            
  • Οι απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις των παιδιών               
  • Η επιλογή δραστηριοτήτων και παιχνιδιών κατάλληλων για την ηλικία του παιδιού μου    
  • «Εργασίες» που μπορώ να κάνω σπίτι            
  • Άλλα θέματα: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου