Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Αίτηση άδεια απουσίας

 ΑΙΤΗΣΗ
 ΑΔΕΙΑΣ  ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Προς        Το  1ο  Γραφείο  Δ/σης

   
της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
                           
                     
                                     

                   


 
Νηπιαγωγού του                             

…./Θ              

 

 

             Παρακαλώ να μου χορηγήσετε   άδεια απουσίας, από τα καθήκοντά μου, διάρκειας ……………. (   )ημέρας.

Δ/νση :

Τηλ :

   Την άδεια ζητώ για τις …………………… 20… για………………. …………………………………………………., ……………………………….

Θέμα:
«…Αίτηση  άδειας απουσίας διάρκειας   ημέρ…… για προσωπικούς λόγους.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η ΑΙΤΟΥΣΑ(υπογραφή)


                 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου