Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Διαβιβαστικό γραφείου


                                                           


         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                              

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α΄/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                 
      Δ/ΝΣΗ   Α΄/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
              …..   ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                  …/Θ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ……………….                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:……
                               -----------------------------------------------                       
Ταχ. Διεύθυνση :                                                                                                                    Προς  :
Πληροφορίες     :                                                                                                        …. Γραφείο ΠΕ                    
Τηλέφωνο           :                                                                                                           ………………..                                                                                                    
Fax                                                                                                                                ……………….                                               
                                                                                                                              
E-Mail:  
 

 ΘΕΜΑ: «


                              
                               
                              


                                                                                                          
                                                                                            …………………………………

                                                                              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ


                                                                                  


                                                                                                          Ημερομηνία ...............................

                                                                                              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ                                                                                                                        ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου