Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΝΕΡΟ

ΤΟ ΝΕΡΟ

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το νερό, η χρησιμότητά του, οι χρήσεις του και η βιωσιμότητά του, είναι μερικά από τα θέματα του προγράμματος. Όλες οι δραστηριότητες που ακολουθούν παρακάτω είναι ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του θέματος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών. Μπορούν να εφαρμοστούν ως θεματική ενότητα ή ως project.

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ο κεντρικός άξονας είναι το νερό. Μέσα από αυτό το θέμα μπορούμε να προσεγγίσουμε όλες τις γνωστικές- μαθησιακές περιοχές.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η γνωριμία με την έννοια του νερού, η κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με το νερό, η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή στη διαχείριση και τη χρήση του για τη βιωσιμότητά του.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 • Το νερό είναι αναγκαίο στην καθημερινή μας ζωή (ύδρευση, άρδευση, καθαριότητα, υγεία). Υπάρχει λοιπόν, ανάγκη βιωσιμότητας του φυσικού αυτού πόρου.
 • Υπάρχει καθημερινή επαφή των παιδιών με το νερό. Το νερό είναι ένα θέμα άμεσο, ελκυστικό και αφορά όλα τα παιδιά καθώς έρχονται σε επαφή καθημερινά με αυτό.
 • Πολλά παιδιά θεωρούν δεδομένο ότι πάντα θα το έχουν στη διάθεσή τους.
 • Υπάρχει πρόβλημα ποιότητας και ποσότητας του νερού.
 • Συνδέεται εύκολα με το Αναλυτικό πρόγραμμα.
 • Το θέμα προσφέρεται για σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Το θέμα της διαχείρισης του νερού δίνει τη δυνατότητα σύνδεσής του σχολείου με την κοινότητα, αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας του σχολείου με φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (επιστήμονες, επαγγελματίες, κατοίκους) της περιοχής που έχουν σχέση με το ζήτημα.
 • Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις σε αυτό αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα των τελευταίων χρόνων.
 • Η λειψυδρία που παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες, οι συχνές διακοπές νερού, λόγω της αλματώδους οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου καθώς και η σπατάλη και η χρήση του νερού στις καθημερινές μας δραστηριότητες, κάνουν ακόμη πιο επιβεβλημένη την ένταξη του νερού στη θεματολογία του νηπιαγωγείου.
 • Η αναγκαιότητα εισαγωγής από την πρώιμη σχολική ηλικία αντιλήψεων που έχουν σχέση με τη διαχείριση-χρήση-προστασία.
 • Η ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το νερό.
 • Η μελέτη του νερού μπορεί να οδηγήσει στην προσέγγιση πληροφοριών και γνώσεων, που συνδέονται με τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη γεωγραφία, τις φυσικές επιστήμες, τις κοινωνικές αξίες και την τεχνολογία.
 • Τα παιδιά ως κάτοικοι του πλανήτη γη, στον οποίο το νερό είναι απαραίτητο για όλους τους ζώντες οργανισμούς, οφείλουν να δραστηριοποιηθούν, ώστε να προστατευθούν οι φυσικές πηγές πλούτου και γενικότερα το περιβάλλον.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 • Ø  Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία του νερού τόσο ως (σπάνιου πλέον) φυσικού πόρου, όσο και ως κοινωνικού και πολιτισμικού αγαθού στον κόσμο μας καθώς και τις συνέπειες της έλλειψης και κακής διαχείρισής του.
 • Ø  Να μάθουν οι μαθητές πως δημιουργείται το νερό στη φύση και τον κύκλο του νερού.
 • Ø  Να καταλάβουν ότι το νερό δε χάνεται, απλά ανακυκλώνεται στη φύση, όπου πιθανόν όμως να μολυνθεί και να καταστεί επικίνδυνο και ακατάλληλο για χρήση και για τον καθαρισμό του απαιτούνται υπέρογκα ποσά χρημάτων και ενέργειας.
 • Ø Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τα προβλήματα που προκαλούν οι αυθαίρετες ανθρώπινες επεμβάσεις στο νερό.
 • Ø  Να αντιληφθούν τις έννοιες της ρύπανσης και μόλυνσης των υδάτων και τις συνέπειες αυτών στον άνθρωπο και τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.
 • Ø  Αφού μάθουν πόσο πολύτιμο και αναντικατάστατο είναι το νερό, θα συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να αγωνιστούν για την προστασία του και τη σωστή διαχείρισή του, έτσι ώστε να μην γίνει πραγματικότητα η άποψη κάποιων ειδικών πως ο Γ΄ Παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων.
 • Ø  Να αναγνωρίσουν την αισθητική και συναισθηματική αξία της παραποτάμιας φύσης.
 • Ø  Να προβληματιστούν ως προς την ευθύνη και τον ρόλο του ατόμου και της ομάδας στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την οικολογική ισορροπία και την προστασία των χερσαίων υδάτων από τη ρύπανση.
 • Ø  Να διαμορφώσουν μια ορθολογική στάση ως προς τη χρήση του νερού.
 • Ø  Να δρομολογηθεί μια αλλαγή συμπεριφοράς ως προς το περιβάλλον και να επιτευχθεί μια δια  βίου δέσμευση των μαθητών για την ενασχόλησή τους με θέματα διατήρησης και προστασίας των φυσικών πόρων.
 • Ø  Να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από αθλητικές δραστηριότητες, περιπάτους και παιχνίδια.
 • Ø  Να κατανοήσουν το συντονισμό ενεργειών μέσα στην ομάδα.
 • Ø  Να προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ τους και την αλληλοβοήθεια.
 • Ø  Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση ανθρώπου – περιβάλλοντος.
 • Ø  Να καλλιεργήσουν και αναπτύξουν γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ø  Να προετοιμαστούν κριτικά και δημιουργικά ως πολίτες για τη συμμετοχή τους στις κοινωνικές δράσεις.
 • Ø  Να αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.
 • Ø  Να νιώσουν οι αλλοδαποί μαθητές ότι συνεισφέρουν πληροφορίες χρήσιμες από τον τόπο καταγωγής τους, ότι εντάσσονται στην σχολική ομάδα και συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.
 • Ø  Να γνωρίσουν τα παιδιά το νερό και τη σημασία του στη θρησκεία.
 • Ø  Να μάθουν την προέλευσή του, τις ιδιότητές του και να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού.
 • Ø  Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεσή του με τη λαϊκή μας παράδοση μέσα από παραμύθια, έθιμα, μύθους, αινίγματα, ποιήματα, τραγούδια και παροιμιώδεις εκφράσεις.
 • Ø  Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή και τη διατροφή μας.
 • Ø  Να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά το νερό και τους τρόπους αποθήκευσής του.
 • Ø  Να  εκτιμήσουν  την  αξία  του  νερού  στην  ύπαρξη  ζωής  και  στην  υγεία  μας.
 • Ø  Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ύπαρξη  του νερού πάνω στη γη.
 • Ø  Να εντοπίσουν και να εκτιμήσουν την ποσότητα του νερού στην υδρόγειο σφαίρα και στο χάρτη.
 • Ø  Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ύπαρξη οργανισμών που ζουν  έξω και  μέσα στο νερό και να αντιληφθούν την αναγκαιότητά του.
 • Ø  Να  αποκτήσουν θετικές στάσεις για το περιβάλλον.
 • Ø Να εκφραστούν εικαστικά με χρώματα και σχήματα σε ελεύθερες δραστηριότητες ζωγραφίζοντας «για το νερό» να αισθανθούν την αισθητική απόλαυση απελευθερώνοντας τη δημιουργική σκέψη.
 • Ø  Να αναφέρουν τις τρεις μορφές (καταστάσεις) του νερού.
 • Ø  Να περιγράφουν το φυσικό κύκλο του νερού.
 • Ø  Να διακρίνουν τις έννοιες «ρύπανση» και «μόλυνση».
 • Ø Να διακρίνουν με ποιους τρόπους παρεμβαίνει ο άνθρωπος στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
 • Ø  Να απαριθμούν τους σπουδαιότερους κινδύνους που απειλούν το πόσιμο νερό.
 • Ø Να διερευνούν και ανακαλύπτουν στοιχεία του ιστορικού - πολιτιστικού χαρακτήρα του νερού (σύνδεση με το τραγούδι, τη λαογραφία, τη μυθολογία, τη θρησκεία).
 • Ø  Να συνεργάζονται κατά ομάδες, μέσα σε κλίμα φιλίας, εμπιστοσύνης.
 • Ø Να προτείνουν τρόπους επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, με συλλογική λήψη αποφάσεων.
 • Ø  Να εκφράζονται μέσα από παιχνίδια ρόλων.
 • Ø  Χρησιμοποιώντας απλά μέσα, να δημιουργούν κατασκευές σχετικές με το θέμα.
 • Ø  Να κάνουν καλή χρήση τεχνολογικών μέσων (φωτογραφική μηχανή, κάμερα, μαγνητόφωνο, ...)
 • Ø  Να μάθουν να ερευνούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να συνεργάζονται, να ταξινομούν το πληροφοριακό υλικό, να προχωρούν σε δράσεις, να αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων, να καταλήγουν σε συμπεράσματα.
 • Ø  Να σέβονται τους συνανθρώπους τους και να ενδιαφέρονται για το καλό του κοινωνικού συνόλου.


ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ø  Μέθοδος project (Σχέδια Εργασίας): Με τα σχέδια εργασίας θα γίνει η διερεύνηση του θέματος από όλους τους μαθητές συνολικά ως τάξη ή ομαδικά, εργαζόμενοι μέσα και έξω από το σχολικό χώρο. Τα Σχέδια Εργασίας επιδιώκουν να καλλιεργήσουν την πρωτοβουλία των μαθητών, τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, το «μαθαίνω πως να μαθαίνω», τη βιωματική δράση του μαθητή, την ολιστική προσέγγιση της γνώσης.
Ø  Βιωματική - Επικοινωνιακή προσέγγιση: Δηλαδή στην ενεργοποίηση του μαθητή προκειμένου να βιώνει όσα μαθαίνει μέσα σε αλληλεπιδραστικό περιβάλλον ανταλλαγής εμπειριών με τους συνομηλίκους του, π.χ. μετρήσεις της ποιότητας του νερού της περιοχής μας, συμπλήρωση φύλλων εργασίας στο πεδίο, παρατήρηση, παιχνίδια για το νερό.
Ø   Διαθεματική-Διεπιστημονική προσέγγιση:  Δηλαδή το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ολιστικά, καταργείται ο κατακερματισμός της ύλης και η μάθηση διαχέεται σε όλα τα σχολικά μαθήματα.  Έτσι η γνώση στηρίζεται στα βιώματά τους και τα παιδιά την αντιλαμβάνονται σαν ένα σύνολο.  Αποκτώνται δεξιότητες αυτομόρφωσης, αφού ο μαθητής προσπαθεί να ανακαλύψει τη γνώση. Συλλογή πληροφοριών σφαιρικά για το αντικείμενο.  Επεξεργασία και ενιαιοποίηση της γνώσης, διαχείριση της γνώσης αυτής και αξιολόγησή της. Επίσης, θα το εξετάσουμε διεπιστημονικά μέσα από την καθημερινή ζωή, τη θρησκεία μας, τις παραδόσεις, τη μουσική, τη ζωγραφική, την ελληνική γλώσσα, τις φυσικές έννοιες κτλ., προκειμένου να αντιληφθούν τα παιδιά το βασικό του ρόλο στην ανθρώπινη ύπαρξη και δημιουργία.
Ø  Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση: η οποία δίνει την δυνατότητα στους μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, να ρωτούν, να εξηγούν, να σχολιάζουν, να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες, να ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων, να αντιπαραθέτουν, να υποθέτουν, να ερευνούν, να πειραματίζονται και στο τέλος, να καταλήγουν σε τεκμηριωμένες απόψεις, λύσεις και προτάσεις.
Ø  Συζήτηση-διάλογος: Η ελεύθερη ή κατευθυνόμενη ή με συντονιστή τον εκπαιδευτικό συζήτηση για αναζήτηση προτάσεων και λύσεων χρησιμοποιείται για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα λύνονται με συζήτηση και συνεργασία.
Ø  Παιχνίδια ρόλων και δραματοποίηση: Η βίωση καταστάσεων μέσα από τη μίμηση της πραγματικότητας, την έκφραση συναισθημάτων και τους προβληματισμούς, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του θέματος. Με αφορμή μια επίσκεψη, την προβολή μιας ταινία ή slides, μια συζήτηση, ένα ποίημα ή ένα παραμύθι, τα παιδιά εκφράζονται, έχοντας στη διάθεσή τους ποικίλα υλικά, με έναν μη λεκτικό τρόπο.
Ø  Με πειράματα
Ø  Χρήση εποπτικού υλικού 
Ø  Επισκέψεις: μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες τα παιδιά θα επισκεφτούν κάποιους σχετικούς με το θέμα χώρους. Ακόμη μπορούμε να καλέσουμε επισκέπτες στην τάξη μας για να μας ενημερώσουν σχετικά, να μας πληροφορήσουν, να πάρουμε συνέντευξη κτλ (συνεργασία με πρόσωπα και φορείς). Φυσικά θα γίνουν και οι αντίστοιχες μελέτες πεδίου.
Ø  Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης με σχετικό υλικό και άντληση πληροφοριών σχετικά με το θέμα
Ø  Συμπλήρωση φύλλων εργασίας
Ø  Μαγειρική
Ø  Σύνδεση του προγράμματος με άλλα μαθήματα του νηπιαγωγείου όπως μαθηματικά, εικαστικά, θέατρο κ.ά.
Ø  Καταιγισμός ιδεών
Ø  Μαιευτική
Ø  Ενεργητική μάθηση: αποδίδοντας έμφαση όχι σε μια απλή συσσώρευση γνώσεων, αλλά στην παρακίνηση των μαθητών να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν από μόνοι τους τη γνώση.
Ø  Σύνδεση με την καθημερινή ζωή: προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης μέσα από πρακτικές καταστάσεις της άμεσης πραγματικότητας των μαθητών.
Ø  Διαπολιτισμική διάσταση: προβάλλοντας την ανάγκη προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου στη βάση της κοινής δράσης των χωρών της Μεσογείου με σκοπό την από κοινού επίλυση των προβλημάτων τους.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 1. Τι γνωρίζουμε για το νερό: Με σχετικό εποπτικό υλικό παροτρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν τις γνώσεις τους. Μέσα από τις εμπειρίες τους προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το πρώτο ιστόγραμμα με όλα όσα ήδη ξέρουμε. Στόχος: να ανακαλύψουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα.
 2. Τι θέλουμε να μάθουμε για το νερό: Στόχος: να διατυπώσουν ερωτήματα που θέλουν να λύσουν. Να προτείνουν τρόπους και μέσα με τα οποία θα λύσουμε τα ερωτήματα που θέσαμε.
 3. Αφίσα με θέμα το νερό: Στόχος: να συνεργαστούν με σκοπό να δημιουργήσουν μία ή περισσότερες αφίσες σχετικές με το θέμα.
 4. Όργανο της βροχής: Στόχος: να κατασκευάσουν το όργανο της βροχής.
 5. Ιστορία της τριήρης: Στόχος: να γνωρίσουν την αρχαία τριήρη μέσα από την αργοναυτική εκστρατεία.
 6. Από που είσαι ποταμάκι: Στόχος: να ακούσουν το ποίημα και να γράψουν-συμπληρώσουν στο ποίημα τις λέξεις που λείπουν.                                                                   ΠΟΤΑΜΑΚΙ
  ----------------------------
  ΒΟΥΝΟ
  ----------------------------
  ΜΠΟΡΑ
  ----------------------------
  ΣΥΝΝΕΦΟ
  ----------------------------
  ΓΙΑΛΟ

  -Από πού είσαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……;


  -Από κείνο το . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .


  -Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
  -. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . στον ουρανό.


  -Ποια είναι η μάνα σου;
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  -Πώς κατέβηκες στη χώρα;
  -Τα χωράφια να ποτίσω και τους μύλους να γυρίσω.
  -Στάσου να σε ιδούμε λίγο,
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . μου καλό.


  -Βιάζομαι πολύ να φύγω, ν΄ ανταμώσω το . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Ζαχαρίας Παπαντωνίου
 7.       Γραφή παρέα με το Σταγονούλη. Ο Σταγονούλης είναι η μασκότ του θέματος μας συντροφεύει στην πορεία και στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Στόχος: Να αντιγράψουν όπως μπορούν τις λέξεις στο σημείο που θα μας υποδείξει ο Σταγονούλης.
  ΣΥΝΝΕΦΟ
  ----------------------------
  ΒΡΟΧΗ
  ----------------------------
  ΠΟΤΑΜΙ
  ----------------------------
  ΘΑΛΑΣΣΑ
  ----------------------------
  ΛΙΜΝΗ
 8.    Παροιμίες σχετικές με το νερό. Στόχος: Να ακούσουν, να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν παροιμίες που έχουν ως θέμα το νερό. Να σειροθετήσουν τις λέξεις της παροιμίας με την οποία ασχοληθήκαμε.                                           ·         Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.
  ·          Ή στραβός ειν’ ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε !.

  ·          Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουνε.

  ·          Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο.

  ·          Μας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

  ·          Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο

  ·          δέκα φορές είν’ αδειανό και μια φορά γεμάτο.

  ·          Όποιου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει.

  ·          Αυτός έφαγε τη θάλασσα με το κουτάλι.

  ·          Τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι εμείς δεν έχουμε κουτάλι.

  ·          Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.

  ·         Κάνε το καλό και ρίχτω στο γιαλό.

  ·          Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.

  ·          Και στη θάλασσα να πάει, θα στερέψει και δε θα βρει νερό.

  ·          Ταξιδεύεις σε πελάγη ευτυχίας.

  ·          Πυρ, γυνή και θάλασσα.

  ·          Καπετάνιος του γλυκού νερού.

  ·          Ανοίγει το στόμα του σα χάννος.

  ·          Τσιμπάει σαν το ψάρι.

  ·          Είσαι σαν ψάρι έξω από το νερό.

  ·          Όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι.

  ·          Ίσα βάρκα, ίσα νερά.

  ·          Τα έκανες θάλασσα.

  ·          Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

  ·          Tρέμει σαν το ψάρι.

  ·          Στριμωγμένοι σαν σαρδέλες.

  ·          To μεγάλο το καράβι θέλει και βαθιά νερά.

  ·          Γύρευε παλιό γιατρό και γέρο καπετάνιο.

  ·          Οι πολλοί καπεταναίοι ρίχνουν έξω το καράβι.

  ·          Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.

  ·          Εδώ σε θέλω κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα!

  ·          Τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του!

  ·          Ομορφιά χωρίς χάρη, αγκίστρι δίχως δόλωμα.

  ·          Να μη σε ήξερα κυρά θάλασσα να σε πέρναγα κολύμπι.

  ·          Ώρα καλή στην πρύμνη σου κι αέρα στα πανιά σου

  ·          κι ούτε πουλί πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου!

  ·          Της θάλασσας τα κύματα χτυπάνε βράχο- βράχο.

  ·          Γλάρος στη στεριά, ναύτης κινδυνεύει.

  ·         Ο βρεγμένος τη βροχή δε τη φοβάται.

  ·         Πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό.

  ·         Το ψωμί και το νερό κάνουν τον άνθρωπο γερό.

  ·         Τα έκανε θάλασσα.

  ·         Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι.

  ·         Βάλε νερό στο κρασί σου.
 9.       Αινίγματα. Στόχος: Να συζητήσουμε σχετικά με το αίνιγμα. Να βρουν τη σωστή απάντηση.
  • Όσο φυσάει ο άνεμος, τόσο εγώ χορεύω (η θάλασσα)

  • Αγκαθωτό κάστρο, στρογγυλό, πάνω στο βράχο κολλητό( ο αχινός)
  • Χιλιοτρύπητο λαγήνι που σταλιά νερό δε χύνει ( το σφουγγάρι)

  • Πόδια έχει, άνθρωπος δεν είναι, μελάνι έχει στυλό δεν είναι(το χταπόδι)

  • Άψυχο, ψυχές δεν έχει και ψυχές παίρνει και φεύγει ( το πλοίο)
  • Στον ουρανό το ψάχνουμε, στη θάλασσα το βρίσκουμε
  • Θέλουμε να μας φωτίσει, αλλά φως δεν έχει. (ο αστερίας)
  • Κολυμπάνε μες στο κύμα κι είν’ χαρούμενα πολύ
  • Να τα πιάνεις είναι κρίμα, αν ψαρεύεις στην ακτή( τα ψάρια)
  • Σούπα θυμίζω, σούπα δεν είμαι, μελάνι έχω στυλό δεν είμαι( η σουπιά)
  • Είμαι ένα μικρό ζωάκι, κολυμπώ μες στο νεράκι
  • Κι όταν μπω στο τηγανάκι, γίνομαι καλό φαγάκι(το ψάρι)
  • Είμαι μαύρος στρογγυλός με αγκάθια γύρω γύρω
  • Όποιος τον ανοίξει τρώει, όποιος τον πατήσει, κλαίει(ο αχινός)
  • Είναι άσπρο σαν το πρόβατο και τρέχει, όταν φυσάει
  • Πάντα είναι μες στη θάλασσα, στην παραλία σπάει ( το κύμα)
  • Επιβάτες μεταφέρει σε δωμάτια πολλά
  • Έχει και γερό τιμόνι, επιπλέει στα νερά (το καράβι)
  • Ποδαράκια έχω οχτώ, επιπλέω στο νερό
  • Τις βεντούζες μου να δεις να μετρήσεις δε μπορείς (το χταπόδι)
  • Είμαι στρογγυλό μικρό, ζω κι εγώ μες στο νερό.
  • Το σπίτι μου μαζί μου παίρνω και στα βράχια το πηγαίνω.
  • Έχω κι ένα ξαδερφάκι, που όλο τρώει χορταράκι.
  • Βόλτα πάει στη βροχή κι όλο σέρνεται στη γη ( το σαλιγκάρι)
  • Μάνα μου είναι το νερό, τροφή μου είναι ο ήλιος,
  • πλούσιοι και φτωχοί χωρίς εμένα δεν κάνουν ( το αλάτι)
  • Ούτε το σπέρνουμε, ούτε το φυτεύουμε
  • όλοι το τρώμε, αλλά ποτέ του σκέτο ( το αλάτι)
  • Χίλια μίλια δέματα, χίλια κομποδέματα
  • χίλια να πεις δε θα το βρεις( το δίχτυ)
  • Σίδερο στραβωμένο στην ανέμη τυλιγμένο,
  • το ψωμάκι του δίνει το φαί του να του φέρει(το αγκίστρι)
  • Είμαι κάμπος απάτητος κι όμως με οργώνουν ( η θάλασσα)
  • Άσπαρτο κι αφύτευτο στον κόσμο πολυγύρευτο, γιατί τον νοστιμίζει(αλάτι)
  • Ποιο είναι το πράγμα που, όταν το χρειαζόμαστε το πετάμε
  • Κι όταν δε το χρειαζόμαστε, το παίρνουμε πίσω (άγκυρα)
  • Πύργος ολοστρόγγυλος κανόνια φορτωμένος (ο αχινός)
 10.       Το λεξικό του νερού. Στόχος: Να κατασκευάσουν το λεξικό του νερό. (χρησιμοποιούμε λέξεις που σχετίζονται με το νερό και τις αντίστοιχες εικόνες τους)     
 11.    Νερό και υγεία. Στόχος: Να αντιληφθούν τη σημασία του νερού για την υγεία και τη σπουδαιότητα του για το σώμα. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 12.       Έλλειψη νερού. Στόχος: Να συζητήσουν για την αφυδάτωση και την έλλειψη νερού.  
 13.       Λαογραφία: Η ζωή χωρίς νερό στο σπίτι. Στόχος: Να συζητήσουμε για το πώς ήταν η ζωή χωρίς συστήματα ύδρευσης μεταφοράς του νερού. Να γνωρίσουν από πού οι άνθρωποι έπαιρναν νερό τα παλιά χρόνια και να εκφράσουν την άποψη τους για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στο σπίτι λόγω της έλλειψης νερού. Να γνωρίσουν ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Νερό στο σπίτι και βιολογικός καθαρισμός. Στόχος: Να γνωρίσουν από που και πως έρχεται το νερό στο σπίτι. Να ανακαλύψουν τι γίνεται με το χρησιμοποιημένο νερό και που καταλήγει. Έθιμα: Το αμίλητο νερό και η Περπερούνα. Στόχος: Να γνωρίσουν τα δύο έθιμα και να κάνουν τη σχετική αναβίωση των εθίμων μέσω της δραματοποίησης.     
 14.      Μόλυνση νερού. Στόχος: Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της φαντασίας και της κριτικής σκέψης. Κατανόηση της έννοιας «μόλυνση του νερού».  Να συζητήσουν σχετικά με το πώς και το ποιος μολύνει το νερό.
 15.      Απεργία στον κύκλο του νερού. Στόχος: Να ακούσουν και να συζητήσουν σχετικά με την ιστορία "Απεργία στον κύκλο του νερού".
 16.      ΚατασκευέςΣτόχος: Να συνεργαστούν και να κατασκευάσουν διάφορες μακέτες με πηγάδια, γέφυρες, φράγματα, υδατόπυργους, νερόμυλους. 
 17.       Μουσική και κινητική αγωγή: Μια σταγόνα χορεύει και πηδάει, Ούτε σταγόνα για χάσιμο, Ψάρια και ψαράδες, Το μικρό το συννεφάκι, Οι σταγόνες και ο κεραυνός
 18.     Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος. Στόχος: Να ακούσουν τη μυθική ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου.
 19.     Τήξη και πήξη. Στόχος: Να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της τήξης και της πήξης. Να κατανοήσουν και να ξεχωρίσουν τους δύο όρους τήξη και πήξη. Να πειραματιστούν με τα φαινόμενα.        
 20.      Νερό και θρησκεία. Στόχος: Να συνδυάσουν το νερό με τη θρησκεία. Να ανακαλύψουν ποιες είναι οι χρήσεις του νερού όσον αφορά τη θρησκεία.
 21.       Κατασκευή ο βυθός. Στόχος: Να μιλήσουν για τη θάλασσα και τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό. Να παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με περίεργα ζώα και φυτά της θάλασσας. Να κατασκευάσουν το δικό τους βυθό.
 22.      Ποίηση και θάλασσα. Στόχος: Να ακούσουν κάποιο ποίημα σχετικό με τη θάλασσα και να το σχολιάσουν ή να το ερμηνεύσουν. πχ Νίκος Τυπάλδος’  και ‘Μαρία Γουμενοπούλου’
 23.      Ποσότητα νερού στη γη. Στόχος: Να δουν πως είναι η γη/η υδρόγειος σφαίρα. Να παρατηρήσουν στην υδρόγειο ότι η ποσότητα νερού στη γη υπερισχύει.
 24.      Κατασκευή με θέμα το νερό. Στόχος: Να μιλήσουμε για τη θάλασσα και τη ζωή στη θάλασσα. Να παρακολουθήσουν από ντοκιμαντέρ μικρού μήκους περίεργα ζώα της θάλασσας. Να κατασκευάσουμε ένα κολλάζ με θέμα «ο βυθός».  Να συνεργαστούν. Να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα.
 25.      Πόιηση με θέμα τη θάλασσα. Στόχος: Να καλλιεργηθεί η αισθητική τους μέσα από τον ποιητικό λόγο. Να περιγράψουν τις εικόνες που ξεδιπλώνουν οι ποιητές στα ποιήματά τους για τη θάλασσα. Να εκφράσουν δικές τους σχετικές εμπειρίες. Να φανταστούν μια εικόνα από τη θάλασσα και να τη ζωγραφίσουν.
 26.      Ο κύκλος του νερού. Στόχος: Να ακούσουν την ιστορία της "Ρίτσας Σταγονίτσας" (αυτοσχέδια δημιουργία που εξιστορεί την ιστορία μιας σταγόνας στον κύκλο του νερού). Να μιλήσουμε σχετικά με τον κύκλο του νερού. Να ανακαλύψουν το ταξίδι που κάνει κάθε σταγόνα (ο κύκλος του νερού). Να δημιουργήσουν κάποια κατασκευή ή αφίσα σχετικά με τον κύκλο του νερού. Να θυμηθούν, να αφηγηθούν και να εξηγήσουν (όπως μπορούν και μέσω ερωτήσεων) τη διαδικασία του κύκλου του νερού. Να χρωματίσουν και να κόψουν την εικόνα που παρουσιάζει τον κύκλο σε στάδια.Να σειροθετήσουν τις εικόνες με τα στάδια του κύκλου του νερού. Να δραματοποιήσουν τον κύκλο του νερού.
 27.      Φυσικές επιστήμες και νερό. Στόχος: Να ταξινομήσουν αντικείμενα με βάση τις ιδιότητες τους στο νερό. Να κάνουν υποθέσεις και να πειραματιστούν με διάφορα αντικείμενα: ποια αντικείμενα βυθίζονται και ποια επιπλέουν. Να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν τις ιδιότητες του νερού (άχρωμο, άγευστο, άοσμο, χωρίς συγκεκριμένο σχήμα). Να πειραματιστούν με τις μορφές του νερού (τήξη-πήξη, εξάτμιση-εξαέρωση, υγροποίηση). Να πειραματιστούν με τη διαλυτότητα και να ανακαλύψουν ποιες ουσίες διαλύονται στο νερό και ποιες όχι.3 σχόλια:

 1. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Δεν έχουν εφαρμοστεί πρακτικά όλες οι δραστηριότητες αλλά είναι ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν κάθε συνάδελφο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική εργασίας σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή