Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Πίνακας απολυθέντων νηπίων        …./Θ Νηπιαγωγείο  ……………………….                                                                                      Σχολικό έτος : …20.. – 20…  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝΑ/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ
Α.Μ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

 
2

   

3
4

                      5
6


7

8


9


10


                                                                                                              ………………………………….
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                                                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  
                         

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                  
                                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου