Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Εξουσιοδότηση


Ε Ξ Ο Υ Σ  Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    …..  υπογραφόμεν…..  ………………………………………………………………….
του………………………και της……………………………κάτοικος……………………..
οδός……………………………. αριθ………. Κάτοχος του αριθ. ……………………….
Δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την ………………………… από……………………………………….


Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τώ


Τ….ν ………………………………………………………….. του ………………………..
Και της………………………… κάτοικο………………………………………………………
οδός ……………………………. αριθ. ………. κάτοχο του αριθ. …………………………..
Δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την …………………………. από………………………...

όπως………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                     ………………………………20


                                                                                        …. εξουσιοδοτ……                                                                               ………… …………………………


          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου